Deltagande på regional växtodlings- och växtskyddskonferens

Svenskt Växtskydd har blivit inbjudna att föreläsa om framtidens växtskydd på den regionala växtodlings- och växtskyddskonferensen i Uddevalla.

För Svenskt Växtskydd deltar Ida Björling.