Back to All Events

Deltagande på SpmO:s styrelsemöte

Svenskt Växtskydd har blivit inbjudna till Spannmålsodlarnas styrelsemöte i Nyköping för att bland annat diskutera skatt på bekämpningsmedel och möten i villkorsgruppen under Växtskyddsrådet.

För Svenskt Växtskydd deltar Ida Björling