Säkert växtskydd

Möte i Säkert Växtskydd.

Projektledare för kampanjen är Sara Wemstad, Lantbrukarnas Riksförbund.

För Svenskt Växtskydd deltar Ida Björling.