Möte - LRF, KemI, Jordbruksverket och Svenskt Växtskydd

Från Svenskt Växtskydd deltar:

Mats Andersson

Anders Normann

Ida Björling

Agenda

Föregående mötesprotokoll