Styrelsemöte

  • Nötesjö konferens Malmö (nära Sturup)

Kaffe serveras från kl. 9:00.

Föregående mötesprotokoll hittas under dokument på denna login-del av medlemssidan.