Back to All Events

Växtodlingsrådet

Från Svenskt Växtskydd deltar Ida Björling.

Program:

9.30-10.00 Kaffe och smörgås

10.00 Nuläget för Livsmedelsstrategin, Thomas Bertilsson, LRF

11.00 Påverkan på användningen av växtskyddsmedel med integrerat växtskydd och miljöskatter i Danmark, Per Kudsk, professor, Institut for Agroøkologi, Århus Universitet, Flakkebjerg.

12.00 Lunch

13.00 Bioenergi och biobaserad ekonomi i politiken och praktiken, Elina Matsdotter, LRF och Ann Segerborg-Fick, RISE

14.00 Digitalisering på svenska gårdar nu och framöver, Anna Rydberg, RISE

Laget runt mellan och efter programpunkterna

15.45 Avslutning

Earlier Event: March 21
Styrelsemöte
Later Event: March 30
CKB:s vårmöte med referensgruppen