Back to All Events

Möte i villkorsgruppen (KemI)

Tema för detta möte är tvärvillkorsregler.

Britta Lundström från Jordbruksverket är bokad till mötet. Hon jobbar med tvärvillkoren. Även Magnus Sandström kommer att vara med. Magnus jobbar med regler inom växtskyddsområdet.