Möte med Registreringsutskottet

  • Scandic Uplandia 32 Dragarbrunnsgatan Uppsala, Uppsala län, 753 20 Sweden

Möte med Svenskt Växtskydds Registreringsutskott.

På agendan: Förbereda möte med Livsmedelsverket, Diskussion med Johan Axelman, KEMI, m.m.