Möte i KemI:s villkorsgrupp

Från Svenskt Växtskydd deltar Ida Björling och Anna Olevik.