Odling i Balans

Från Svenskt Växtskydd deltar Ida Björling och Anders Normann.

Läs inbjudan här