Back to All Events

Möte - Svenskt Växtskydd, LRF, KemI och SJV

LRF ansvarar för att skriva mötesanteckningar. Dessa publiceras här så snart de är färdigställda.

Från Svenskt Växtskydd deltar Sören Pagh, Anders Normann och Ida Björling.

AGENDA

Föregående mötesanteckningar

Earlier Event: August 23
Telefonmöte Säkert växtskydd
Later Event: September 6
Styrelsemöte