Kontakt

SVENSKT VÄXTSKYDD

Besöksadress: Näringslivets hus, Storgatan 19, Stockholm

Postadress: Box 5501, 114 85 Stockholm

Telefon: +46 8 783 82 40

Epost: info@svensktvaxtskydd.se


Anders Normann

Tel: +46 8 783 82 47

Mobil: +46 70 591 81 62

Epost: anders.normann@svensktvaxtskydd.se

 

 

Ida Björling

Tel: +46 70 912 50 47

Epost: ida.bjorling@svensktvaxtskydd.se