Kontakt

SVENSKT VÄXTSKYDD

Besöksadress: Näringslivets hus, Storgatan 19, Stockholm

Postadress: Box 5501, 114 85 Stockholm

Växelnummer 08 - 783 82 40

Epost: info@svensktvaxtskydd.se


Anders Normann

Tel: 070-591 81 62

Epost: anders.normann@svensktvaxtskydd.se

 

 

Ida Björling

Tel: 070-912 50 47

Epost: ida.bjorling@svensktvaxtskydd.se