Diflufenikan – så minskar du risken för vattenmiljön

Diflufenikan ingår i flera preparat som används för att bekämpa ogräs och är en viktig substans ur resistensperspektiv. Dessvärre hittas ibland rester i vattendrag.

Läs mer om vad man kan göra åt det i en ny broschyr från Säkert Växtskydd.

Den presentation om informationsprojektet som Jordbruksverket och Kemikalieinspektionen visade på Borgeby Fältdagar finns här.

Äntligen klart besked i etikettfrågan

Äntligen klart besked i etikettfrågan

En lantbrukare som tillämpar nya användningsvillkor, trots att man har en förpackning med en gammal etikett, gör inte fel. Det slår nu Jordbruksverket fast. Jordbruksverket skriver också att om lantbrukare tillämpar de nya produktvillkoren så kommer kontrollerna för tvärvillkor och för miljöersättningar att ta hänsyn till detta. En lantbrukare kommer alltså inte att riskera att få avdrag på tvärvillkor eller miljöersättningar för att han eller hon använder sig av de nya produktvillkoren.

Ännu ingen lösning i etikettfrågan

Ännu ingen lösning i etikettfrågan

En användare ska följa de villkor och anvisningar som framgår av växtskyddsmedlets etikett. Svenskt Växtskydd har lämnat in ett konkret förslag på lösning till Kemikalieinspektionen om hur det ska bli möjligt för användare att följa de nya (ändrade) användningsvillkoren även om förpackningen har en gammal etikett. Tyvärr är frågan fortfarande olöst.