Blågult Växtskydd

Vi vill med Blågult Växtskydd få alla lantbrukare att använda växtskyddsmedel på ett korrekt sätt. Svenskt Växtskydds primära intresse i detta sammanhang är att undvika de problem som felaktig användning kan skapa med höga halter av växtskyddsmedel i vatten, skador av vindavdrift, påverkan på pollinerare etc. Inledningsvis är det tre delar som tas upp: Användningsvillkor för växtskyddsmedel, Naturvårdsverkets nya användningsföreskrifter och arbetsmiljö/personlig skyddsutrustning vid användning.Läs mer

Eller gå till pdf med anteckningssidor