Svenskt Växtskydd yrkar på fortsatt granskning av Kemikalieinspektionens handläggningstider

Svenskt Växtskydd har tidigare skrivit om att Justitiekanslern i ett beslut från den 30 juni 2016 uttalar fortsatt allvarlig kritik mot Kemikalieinspektionen för att handläggningstiderna gällande bekämpningsmedel är alltför långa. Trots fortsatt allvarlig kritik kan man i beslutet läsa att Justitiekanslern nu avser avsluta granskningen av Kemikalieinspektionens ärendeförteckning. Svenskt Växtskydd är kritiska till att granskningen avslutas. Kemikalieinspektionens handläggningstider är alltjämt ett stort problem och myndigheten uppfyller fortfarande inte kraven på handläggningstider för ansökningar om produktgodkännanden. Svenskt Växtskydd yrkar därför på fortsätt granskning av Kemikalieinspektionens handläggningstider i ett brev till Justitiekanslern.

Läs brevet här