Debatt. Ge alla svenska jordbruksföretag samma konkurrensvillkor

Svenskt Växtskydd publicerar ny debattartikel i Jordbruksaktuellt med anledning av regeringens budgetförslag för år 2017. I budgeten framgår det bland annat att ekologisk produktion ska stöttas med 25 miljoner kronor årligen fram till år 2020, något som snedvrider konkurrensvillkoren inom en och samma näring. Föregående regering tillsätter en konkurrenskraftsutredning som nuvarande regering använder som utgångspunkt för en kommande svensk livsmedelsstrategi. Budskapet var tydligt. Nu skulle trenden vända. Frågan är bara hur regeringen kan tycka att satsningar på ekologisk produktion, en enskild företagsgrupp och nisch inom lantbruket, kan skapa förutsättning för en konkurrenskraftig livsmedskedja?

Läs artikeln här