Nya regler för viss användning av kemiska växtskyddsmedel

Användning av kemiska bekämpningsmedel för nedvissning och ogräsbekämpning i spannmål för livsmedelsändamål en kortare tid än 30 dagar före skörd förbjuds genom det nya regeringsbeslutet. Jordbruksverket kommer dock att kunna ge dispens i enskilda fall.

Användningen av flera olika medel som innehåller samma verksamma ämne begränsas.
Ny förordningstext
35 a § Den som sprider flera växtskyddsmedel som innehåller ett och samma verksamma ämne på en och samma yta ska, så långt det är möjligt, se till att spridningen av medlen inte överskrider de villkor för dosering och antal behandlingar som gäller för ett enskilt av dessa växtskyddsmedel.

Svenskt Växtskydds ståndpunkt

  • Formuleringen ”så långt det är möjligt” är en mjuk styrning som bygger på förtroende – får inte missbrukas av användare.
  • Svenskt Växtskydd avråder från att överskrida de villkor för dosering och antal behandlingar som gäller för en enskild produkt.