Krönika - "Oansvarig kommunikation kan stå lantbruket dyrt"

Under mitten av förra året stämde Svenskt Växtskydd Coop för filmen ”Ekoeffekten”, mot bakgrunden vilseledande och otillbörlig marknadsföring. Men enligt Coop är inte det här marknadsföring. De hävdar sig ha ett icke-kommersiellt uppdrag att utbilda och informera om jordbruk, livsmedel och bekämpningsmedelsrester. Märkligt. Coops film är ingenting annat än marknadsföring, vilseledande och otillbörlig marknadsföring som sätter ljus på frågan om kommunikativt ansvar och ansvarsfull kommunikation inom lantbruks- och livsmedelsbranschen.

Läs krönikan genom att klicka här.