Äntligen klart besked i etikettfrågan

Svenskt Växtskydd har länge kämpat för att det ska, om användaren/lantbrukaren så vill, vara möjligt att tillämpa nya användningsvillkor trots att man har en förpackning med en gammal etikett och gamla användningsvillkor. Frågan har varit högaktuell i och med att villkoret om 10 meter permanent bevuxen skyddszon tagits bort.

Vi är nu mycket glada över att konstatera att vårt arbete har gett positivt resultat. Jordbruksverket går nu ut med information om att lantbrukare som tillämpar de nya produktvillkoren som beslutats inte gör något fel, även om de nya villkoren inte framgår av etiketten på preparatet. Jordbruksverket säger samtidigt att den lantbrukare som väljer att följa de villkor som står på etiketten inte heller gör fel, något som är mycket viktigt eftersom vi inte vill hamna i en situation där lantbrukare själva är ansvariga för att dubbelkolla villkoren i bekämpningsmedelsregistret inför varje spruttillfälle.

Jordbruksverket skriver också att om lantbrukare tillämpar de nya produktvillkoren så kommer kontrollerna för tvärvillkor och för miljöersättningar att ta hänsyn till detta. En lantbrukare kommer alltså inte att riskera att få avdrag på tvärvillkor eller miljöersättningar för att han eller hon använder sig av de nya produktvillkoren.  

Glöm inte bort att fasta skyddsavstånd gäller för alla växtskyddsmedel oavsett användningsvillkor. Dessa har inte ändrats bara för att villkoret om 10 meter permanent bevuxen skyddszon tagits bort. Vissa produkter har även inskrivet i villkoren att hjälpredan ska användas för att beräkna ett anpassat skyddsavstånd.