Ännu ingen lösning i etikettfrågan

En användare ska följa de villkor och anvisningar som framgår av växtskyddsmedlets etikett. Det framgår av artikel 55 till EUs växtskyddsmedelsförordning och det finns en straffsanktion i 29 kap. Miljöbalken för om en användare inte följer märkningen. Det innebär att en användare kan bli åtalsanmäld om han eller hon inte följer produktens märkning.

Även om det finns en villkorsändring för produkten, exempelvis att kravet om 10 meter gräsbevuxen skyddszon tagits bort, är det i dagsläget de villkor och anvisningar som står på etiketten som gäller.

Svenskt Växtskydd arbetar för att det ska finnas en möjlighet att använda en produkt med gammal etikett enligt nya användningsvillkor.

Svenskt Växtskydd har lämnat in ett konkret förslag på lösning till Kemikalieinspektionen som i sin tur lämnat frågan till Jordbruksverket. För tillfället tycks ingen myndighet ta ett tydligt ansvar. Förhoppningsvis kommer frågan att vara löst inom kort.