Intresserad av att höra mer om Coop-målet?

Frukostseminarium – Coops marknadsföring om ”Ekoeffekten” fälld av Patent- och marknadsdomstolen

Svenskt Växtskydd vann full framgång i den rättsliga processen mot Coop Sverige AB. Patent- och marknadsdomstolen förbjuder Coop Sverige AB vid vite om 1 000 000 kr att vid marknadsföring av livsmedel påstå att ekologiska livsmedel är bättre och medför färre risker än konventionellt odlade livsmedel. Med anledning av detta hälsar KTF Utbildning välkomna till ett frukostseminarium som förklarar de kommersiella, juridiska och vetenskapliga bevekelsegrunderna av den nu avslutade rättsliga tvisten.

Ur innehållet:

  • Vad gör växtskyddsmedel för nytta?
  • Varför beslutade Svenskt Växtskydd att stämma Coop?
  • Vilka juridiska övertramp är mest flagranta i kampanjen?
  • Hur ska domen tolkas och vilka prejudicerande effekter kan förutses?
  • Är ekologisk odling neutralt behandlad av media?
  • Livsmedel till en växande befolkning, hur ser framtiden ut?

Slutgiltigt program presenteras i augusti.

Vi vänder oss i första hand till journalister men naturligtvis är alla intresserade varmt välkomna.

Klicka här för mer information och anmälan.