Nytt medlemsföretag

Sedan början av år 2018 är FMC nytt medlemsföretag i Svenskt Växtskydd. Samtidigt har DuPont och Monsanto försvunnit som enskilda medlemmar på grund av sammanslagning med Dow AgroSciences respektive Bayer CropScience.

Svenskt Växtskydd har därmed i dagsläget åtta medlemsföretag. Styrelsens sammansättning uppdateras i samband med den årliga föreningsstämman i april 2018. 

Klicka här för att läsa mer om våra åtta medlemsföretag.