Produktomsorg

Diflufenikan – så minskar du risken för vattenmiljön

Diflufenikan ingår i flera preparat som används för att bekämpa ogräs och är en viktig substans ur resistensperspektiv. Dessvärre hittas ibland rester i vattendrag.

Läs mer om vad man kan göra åt det i en ny broschyr från Säkert Växtskydd.

Den presentation om informationsprojektet som Jordbruksverket och Kemikalieinspektionen visade på Borgeby Fältdagar finns här.