Ännu ingen lösning i etikettfrågan

Ännu ingen lösning i etikettfrågan

En användare ska följa de villkor och anvisningar som framgår av växtskyddsmedlets etikett. Svenskt Växtskydd har lämnat in ett konkret förslag på lösning till Kemikalieinspektionen om hur det ska bli möjligt för användare att följa de nya (ändrade) användningsvillkoren även om förpackningen har en gammal etikett. Tyvärr är frågan fortfarande olöst.

Pressmeddelande: COOPs marknadsföring rörande ”ekoeffekten” kommer att prövas rättsligt i marknadsdomstolen

Svenskt Växtskydd har i dag tagit COOPs marknadsföring rörande den påstådda ”ekoeffekten” till marknadsdomstolen för att den är osaklig. Marknadsföringen baserar sig på reklamfilmen om ”ekoeffekten”. Vi förstår att COOP gärna vill sälja sina, ofta dyrare, ekologiska livsmedel, men marknadsföringen är oetiskt och det är dessutom olagligt att vilseleda kunderna med ovederhäftiga påståenden.