Riktlinjer för marknadsföring

Marknadsföring av växtskyddsmedel ska både uppfylla generella marknadsföringsregler och kraven i förordning EG 1107/2009. Svenskt Växtskydds marknadsföringsriktlinjer beaktar också FAO:s ”International Code of Conduct on Pesticide Management” från 2013.

Riktlinjer för marknadsföring av växtskyddsmedel