Vision och mål


Vision

Svenskt Växtskydd är den självklara organisationen i Sverige för fakta och kunskap om växtskyddsfrågor.


Mål för Svenskt Växtskydd

• Att skapa förståelse för och sprida kunskap om behov och nytta av växtskyddsmedel i Sverige.

• Att tillföra kunskap och information kring teknik och produkter till det svenska lantbruket för en hållbar produktion av sunda och prisvärda livsmedel av förväntad kvalitet. Allt i enlighet med de övergripande målen i den svenska nationella livsmedelsstrategin.

• Att driva frågor om lagar och regler för konkurrensneutrala svenska regelverk, relativt vår omvärld inom EU.