Verkningssätt

För att minska risken för resistensutveckling är det viktigt att växla mellan växtskyddsmedel med olika verkningssätt eftersom varje ytterligare verkningsmekanism som används i växtföljden motverkar och fördröjer uppbyggnaden av resistens. Som hjälp då man ska välja preparat finns uppdelning av herbicider, fungicider, insekticider och betningsmedel med hänsyn till verkningsmekanism.

Trots att verkningsmekanismen är densamma för flera olika preparat inom samma grupp, kan preparaten ha olika aktiva substanser. Det är därför lätt att tro att det är tillräckligt att växla mellan olika aktiva substanser, men då resistensrisk föreligger mot ett preparat inom en grupp finns samtidigt resistensrisk mot andra preparat med samma verkningssätt. Det finns alltså risk för så kallad korsresistens mellan preparat inom samma grupp. Vid val av växtskyddsmedel är det därför viktigt att välja preparat från olika grupper med olika verkningssätt snarare än att välja mellan preparat uteslutande med hänsyn till aktiv substans.

Läs mer om herbicidresistens, fungicidresistens och insekticidresistens genom att klicka på nedanstående bilder alternativt genom att söka på resistens mot bekämpningsmedel på Jordbruksverkets hemsida.

Klicka på bilden för att ladda ner PDF

Klicka på bilden för att ladda ner PDF

Klicka på bilden för att ladda ner PDF

Klicka på bilden för att ladda ner PDF

Klicka på bilden för att ladda ner PDF

Klicka på bilden för att ladda ner PDF