Resistens

Användning av växtskyddsmedel kan leda till utveckling av resistenta ogräs och växtskadegörare. För att undvika resistens är det mycket viktigt att det finns växtskyddsmedel och metoder med olika verkningssätt på både den svenska och den globala marknaden.