Förpackningar

Insamling av förpackningar

Medlemsföretagen i Svenskt Växtskydd är anslutna till Svepreturs insamlings- och återvinningssystem för platsförpackningar. Användare av växtskyddsmedel behöver inte betala någon extra avgift för att få lämna tömda och rengjorda förpackningar på anvisade insamlingsställen.

Läs mer här om hantering av förpackningar för växtskyddsmedel