Medlemsföretag

Svenskt Växtskydd har åtta medlemsföretag. Aktuella kontaktuppgifter och övrig information om företagen och deras produkter hittar du på respektive företags hemsida.

 

Adama Northern Europe B.V.                       www.adama.com

BASF AB                                                           www.agro.basf.se

Bayer CropScience                                        www.bayercropscience.se

Corteva Agriscience                                     www.dowagro.se

FMC                                                                  www.fmcagro.se

Nordisk Alkali AB                                           www.nordiskalkali.se

Nufarm Deutschland GmbH                        www.nufarm.com/SE

Syngenta Nordics A/S                                   www.syngenta.se