Medlemsföretag

Svenskt Växtskydd har nio medlemsföretag. Aktuella kontaktuppgifter och övrig information om företagen och deras produkter hittar du på respektive företags hemsida.

 

Adama Northern Europe B.V.                       www.adama.com

BASF AB                                                           www.agro.basf.se

Bayer CropScience                                        www.bayercropscience.se

Dow AgroSciences Sverige AB                   www.dowagro.se

DuPont Sverige AB                                        www.dupont.se/agro

Monsanto Crop Sciences Sweden AB       www.monsanto.se

Nordisk Alkali AB                                           www.nordiskalkali.se

Nufarm Deutschland GmbH                        www.nufarm.com/SE

Syngenta Nordics A/S                                   www.syngenta.se