Växtskyddsmedel

Att utnyttja produktionspotentialen

Växtskyddsåtgärder för att ogräs, skadesvampar och skadeinsekter ska hållas på en acceptabel nivå krävs inom både konventionell och ekologisk odling. Utan växtskyddsåtgärder är det omöjligt att utnyttja åkerarealen effektivt.

Inom både ekologisk och konventionell produktion vidtas förebyggande växtskyddsåtgärder för att minska förekomsten av växtskadegörare. En förebyggande åtgärd är exempelvis att ha en bra och varierad växtföljd.

Växtskyddsmedel bidrar till höga skördar då skördeförlusterna på grund av ogräs, skadesvampar och skadeinsekter minskar. Ingen av dessa tre utrotas helt av att en lantbrukare använder växtskyddsmedel. Istället hålls ogräs och växtskadegörare på en acceptabel nivå där problemen blir hanterbara.

Växtskyddsmedel bidrar även till en bra livsmedelssäkerhet genom att exempelvis minska förekomsten av mögelsvampar med toxinproduktion, något som ofta glöms bort då ekologiska och konventionella livsmedel jämförs. Växtskyddsmedel minskar även risken för växtnäringsläckage eftersom en frisk gröda bättre utnyttjar den tillgängliga växtnäringen i jorden.