Kontakt

SVENSKT VÄXTSKYDD

Besöksadress: Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm

Postadress: Box 5501, 114 85 Stockholm

Växelnummer 08 - 783 82 40

Epost: info@svensktvaxtskydd.se


Anders Normann

Tel: 070 - 591 81 62

Epost: anders.normann@svensktvaxtskydd.se

 

 


Milena.Jasarevic_svvaxtskydd1888-Redigera.jpg

Milena Vrhovac Jasarevic

Tel: 076 - 029 23 09

Epost: milena.jasarevic@svensktvaxtskydd.se