Äntligen klart besked i etikettfrågan

Äntligen klart besked i etikettfrågan

En lantbrukare som tillämpar nya användningsvillkor, trots att man har en förpackning med en gammal etikett, gör inte fel. Det slår nu Jordbruksverket fast. Jordbruksverket skriver också att om lantbrukare tillämpar de nya produktvillkoren så kommer kontrollerna för tvärvillkor och för miljöersättningar att ta hänsyn till detta. En lantbrukare kommer alltså inte att riskera att få avdrag på tvärvillkor eller miljöersättningar för att han eller hon använder sig av de nya produktvillkoren.

Ännu ingen lösning i etikettfrågan

Ännu ingen lösning i etikettfrågan

En användare ska följa de villkor och anvisningar som framgår av växtskyddsmedlets etikett. Svenskt Växtskydd har lämnat in ett konkret förslag på lösning till Kemikalieinspektionen om hur det ska bli möjligt för användare att följa de nya (ändrade) användningsvillkoren även om förpackningen har en gammal etikett. Tyvärr är frågan fortfarande olöst.

Pressmeddelande: COOPs marknadsföring rörande ”ekoeffekten” kommer att prövas rättsligt i marknadsdomstolen

Svenskt Växtskydd har i dag tagit COOPs marknadsföring rörande den påstådda ”ekoeffekten” till marknadsdomstolen för att den är osaklig. Marknadsföringen baserar sig på reklamfilmen om ”ekoeffekten”. Vi förstår att COOP gärna vill sälja sina, ofta dyrare, ekologiska livsmedel, men marknadsföringen är oetiskt och det är dessutom olagligt att vilseleda kunderna med ovederhäftiga påståenden.