Odling i balans

Svenskt Växtskydd är intressenter i Odling i Balans

Odling i Balans syftar till att visa att ekonomi och ekologi går att kombinera på gården. Odling i Balans arbetar med integrerad växtodling. Där kombineras ekonomi med ekologi. God ekonomi är en förutsättning för att ett företag skall kunna utvecklas. Lika nödvändigt är det att fullt ut beakta ekologiska hänsyn. Genom att arbeta med integrerad växtodling tar man hänsyn till båda dessa faktorer. Det gör Odling i Balans och menar att det är nödvändigt.

www.odlingibalans.com