Ny kommunikationsansvarig på Svenskt Växtskydd

Den 15 maj börjar Milena Vrhovac Jasarevic som kommunikationsansvarig på Svenskt Växtskydd. Milena kommer närmast från Hushållningssällskapet i Uppsala där hon har arbetat som växtodlingsrådgivare.  Milena som är uppvuxen i Bosnien, är examinerad växtskyddsingenjör från universitetet i Novi Sad, Serbien och har innan hon för fyra år sedan flyttade till Sverige arbetat med rådgivning och försäljning inom växtskydd.

Milena: “Jag ser väldigt mycket fram emot att arbeta för att skapa förståelse i Sverige för behovet och nyttan av växtskydd.”

Svenskt Växtskydd hälsar Milena varmt välkommen till föreningen och kansliet och vi ser fram emot att tillsammans med henne få sprida kunskap om och öka förståelsen för det svenska växtskyddet.